Antibiotikasmart är en webbutbildning som ger kunskap om bakterier, antibiotikaresistens och rationell antibiotikabehandling.

Av Strama Stockholm med finansiellt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting samt Nationella Strama. Kvalitetsgranskat av Stramagrupper i andra landsting och nationella Stramagruppen för tandvård.

Starta

Klicka här för att komma till webbutbildningen VRI-smart.