Hoppa till innehållet

Välj del

Nu kommer du få möta ett antal patienter. Genom anamnes, frågeställningar och eventuella provtagningar ska du besluta vilken behandling som är mest lämplig. Antibiotikadosering och behandlingslängd baseras på nationella Stramas riktlinjer och kan i vissa fall skilja sig från lokala riktlinjer.

Rätt beslut ger poäng. Samlar du tillräckligt många poäng får du ett diplom.

person